Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×

Sản xuất và kinh doanh trên nền tảng của nhà máy thông minh 4.0

11:18 | 01/03/2023 By Admin Tin trong ngành

Các quá trình sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt đều cần công nghệ hổ trợ để giúp chuyển các công việc thô sơ dể gây sai xót khó quản lý thành các MMTB công nghệ cơ bản. Tất cả được tích hợp lại thành 1 hệ thống số hóa 4.0 hoàn chỉnh làm nền tảng cho tăng năng suất từ điểm bắt đầu và quản lý chất lượng chặc chẻ cho tới điểm kết thúc. Tất cả đều đã được nội địa hóa hoàn toàn. C.Ty FA Việt Nam sẳn sàng cùng bạn thực hiện những công việc chuyển đổi cần thiết này.

 

 • Tech-Long
 • B&R Automation
 • ENVEA
 • EMC Industrial Group
 • Scaime
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cổ phần Bibica
 • Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam
 • Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn
 • Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghiệp Masan
 • Công ty cổ phần thép Pomina
 • Cơ Khí Phú Lợi
 • Bihl - Wiedemann
 • Feejoy