Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×

Sản phẩm

Product page description

Aluminum single point load cell - EP2

Mua

2 kg | Precision: ±0.1 %

 • Load cell made of aluminum, IP65 protection
 • Accuracy class 0.1 %
 • Low profile design : 23 mm
 • Maximum scale platform size 120x120 mm
 • Capacity 2 kg
 • Tech-Long
 • B&R Automation
 • SWR Engineering
 • EMC Industrial Group
 • Ho Guom
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cổ phần Bibica
 • Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam
 • Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn
 • Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghiệp Masan
 • Công ty cổ phần thép Pomina
 • Cơ Khí Phú Lợi
 • Bihl - Wiedemann
 • Feejoy