Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×

Sản phẩm

Product page description

8V1640.00-2 ACOPOS Servo Drive

Mua

ACOPOS servo drive, 3x 400-480 V,
64 A, 32 kW, line filter,
braking resistor, DC bus power supply
and electronic secure restart inhibit
integrated

 • Tech-Long
 • B&R Automation
 • SWR Engineering
 • EMC Industrial Group
 • Ho Guom
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cổ phần Bibica
 • Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam
 • Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn
 • Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghiệp Masan
 • Công ty cổ phần thép Pomina
 • Cơ Khí Phú Lợi
 • Bihl - Wiedemann
 • Feejoy