Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×

Sản phẩm

Product page description

8AC140.61-3 ACOPOS CPU

Mua

ACOPOS plug-in module, CPU, ARNC0,
x86 100 MHz Intel compatible,
32 MB DRAM, 32 kB SRAM, removable
program memory: CompactFlash,
1 CAN interface,
1 Ethernet interface 100 Base-T,
1 PROFIBUS DP Slave interface,
1 RS232 interface,
3 digital I/O configurable as
24 VDC input or output 500 mA,
1 analog input ±10 V,

 • Tech-Long
 • B&R Automation
 • SWR Engineering
 • EMC Industrial Group
 • Ho Guom
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cổ phần Bibica
 • Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam
 • Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn
 • Công ty TNHH Một Thành Viên Công nghiệp Masan
 • Công ty cổ phần thép Pomina
 • Cơ Khí Phú Lợi
 • Bihl - Wiedemann
 • Feejoy